Kwestionariusz dotyczący poinfekcyjnego zespołu jelita nadwrażliwego

Wypełnij kwestionariusz

Informacja dla chorego (dostępna na stronie internetowej oraz w postaci ulotek)

Badanie ankietowe dotyczące zespołu jelita nadwrażliwego (Irritable bowel syndrome, IBS):

Ocena cech klinicznych i rokowania w poinfekcyjnym IBS oraz w innych postaciach zespołu z wykorzystaniem internetu

Do chorych cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego
Szanowni Państwo!

Europejska Federacja Gastrologiczna (The European Gastroenterology Federation) przeprowadza badanie ankietowe u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego. Jest to kwestionariusz internetowy, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat zespołu jelita nadwrażliwego co umożliwi podjęcie skuteczniejszej strategii leczenia i postępowania. W szczególności zainteresowani jesteśmy rozwojem objawów w czasie. Jeżeli uważa Pan/Pani, że udział w sondażu mógłby być nam pomocny prosimy o przejście na stronę internetową www.pi-ibs.eu i wypełnienie prostego kwestionariusza online. Oceniamy, że nie powinno to zająć więcej niż 30 min. Pragniemy zwrócić uwagę, że do wzięcia udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy chorzy cierpiący na zespół jelita nadwrażliwego, niezależnie od tego czy początek dolegliwości miał związek z infekcją czy też nie.

Przed podjęciem decyzji, istotne jest zrozumienie celowości i przedmiotu prowadzonego badania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i w razie konieczności zasięgnięcie porady znajomych, krewnych lub lekarza rodzinnego.

Co jest celem tego sondażu?

Zespół jelita nadwrażliwego jest częstym schorzeniem, które dotyka jedną na 10 osób w populacji ogólnej. U części chorych objawy rozwijają się po przebytym zakażeniu przewodu pokarmowego. Wyniki ostatnich badań wskazują, że charakterystyka tej choroby może być jednak odmienna niż w przypadku, gdy dolegliwości rozwijają się stopniowo. Jedną z najistotniejszych kwestii dla każdego chorego jest czas trwania dolegliwości, ale wciąż brakuje danych na ten temat. Wskazuje się na liczne czynniki determinujące ustąpienie objawów, nie dysponujemy jednak rozstrzygającymi wynikami. Celem tego ogólnoświatowego badania ankietowego jest zebranie danych od jak największej liczby chorych z zespołem jelita nadwrażliwego, zarówno od tych, u których początek choroby wiązał się z zakażeniem jak i od tych osób, u których takiego związku nie ustalono. Porównanie różnych grup chorych umożliwi dokładniejsze poznanie obu postaci choroby.

Dlaczego mnie zaproszono do tego programu badawczego?

Zaproszenie do wzięcia udziału w tym badaniu dotyczy wszystkich chorych, u których zdiagnozowano zespół jelita nadwrażliwego. Chcielibyśmy objąć badaniem co najmniej 2000 chorych z tym schorzeniem.

Prosimy, aby NIE brali udziału w badaniu chorzy, którzy:

  1. przebyli zabieg chirurgiczny przewodu pokarmowego, z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego,
  2. cierpią na jakiekolwiek choroby zapalne jelit,
  3. chorują na raka jelita grubego,
  4. przyjmują leki, które mogą wpływać na czynność przewodu pokarmowego, w szczególności
    • opiaty, takie jak morfina, dihydrokodeina, kodeina,
    • leki, które zwalniają pasaż jelitowy, takie jak te stosowane w zespole bolesnego pęcherza (leki antycholinergiczne).

Czy muszę wziąć udział w badaniu?

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, a informacja dotycząca uczestnictwa jest poufna i nie zostanie przekazana Pana/Pani lekarzowi prowadzącemu. Jeżeli nie zdecyduje się Pan/Pani na uczestniczenie w badaniu w żaden sposób nie wpłynie to na leczenie, które może być zastosowane w przyszłości. W przypadku decyzji o wzięciu udziału w badaniu, w każdym momencie możliwe jest wycofanie się z niego, bez konieczności podawania powodu.

Co mnie czeka w przypadku wzięcia udziału w badaniu?

Prosimy jedynie o wypełnienie poniższej ankiety.

Po wypełnieniu ankiety zostanie Pan/Pani poproszony o podanie adresu e-mailowego, który zostanie wykorzystany wyłącznie do corocznego kontaktu z Panem/Panią w celu uzyskania informacji o przebiegu choroby. Będzie to wiązało się z ponownym wypełnieniem ankiety dotyczącej zgłaszanych dolegliwości. Możliwe jest zrezygnowanie z tej opcji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kwestionariuszu. W tym przypadku niemożliwe będzie jednak usunięcie Pana/Pani danych z pierwszego etapu badania.

Jakie są potencjalne korzyści z udziału w badaniu?

Nie ma bezpośrednich korzyści dla osób biorących udział w badaniu, jednak lepsze zrozumienie mechanizmów zespołu jelita nadwrażliwego może zaowocować skuteczniejszym leczeniem w przyszłości.

Co się stanie w przypadku chęci zrezygnowania z dalszego udziału w badaniu?

Wystarczy przesłać wiadomość e-mailową dotyczącą chęci zrezygnowania z dalszego udziału w badaniu, a kontakt pomiędzy Panem/Panią a nami ustanie.

Co w przypadku wystąpienia problemów?

W przypadku jakichkolwiek problemów lub zażaleń dotyczących wszelkich aspektów badania prosimy o kontakt: Professor Robin Spiller, Wolfson Digestive Diseases Centre, C Floor, South Block, University Hospital, Nottingham, NG7 2UH – Tel 0115 8231090; Sekretariat: emma.bradley @ nottingham.ac.uk lub Louise Sabir, Secretary of the University of Nottingham Medical School Ethics Committee, Division of Therapeutics and Molecular Medicine, D Floor, South Block, Queen’s Medical Centre, Nottingham, NG7 2UH; louise.sabir @ nottingham.ac.uk

Czy mój udział w badaniu będzie poufny?

Wszelkie informacje dostarczone przez Pana/Panią są zakodowane i przechowywane w chronionej bazie danych. Dostęp do nich mają jedynie badacze uczestniczący w programie. Uzyskane wyniki zostaną opublikowane bez ujawniania informacji osobowych. Wszystkie dane uzyskane w toku badania pozostaną ściśle poufne. Wszelkie udostępniane informacje nie będą zawierały żadnych danych umożliwiających identyfikację chorego (nazwisko, adres).

Co się stanie z wynikami badań?

Planowane jest przedstawienie rezultatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach medycznych oraz ich opublikowanie w renomowanych czasopismach medycznych. Wyniki te mogą wskazać nowe możliwości skutecznej pomocy chorym cierpiącym na zespół jelita nadwrażliwego w przyszłości.

Kto odpowiada za koszty badania?

Zjednoczona Europejska Federacja Gastrologiczna (The United European Gastroenterology Federation) nadzorująca badanie dostarcza niewielkich sum w celu pokrycia kosztów administracyjnych.

Kto ocenia to badanie?

Wszelkie badania w zakresie ochrony zdrowia podlegają ocenie przez grupę niezależnych ekspertów tworzących komisję etyczną w celu ochrony bezpieczeństwa, praw oraz godności badanych osób. Badanie to zostało poddane takiej ocenie i uzyskało akceptację Komisji Etycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Nottingham (University of Nottingham Medical School Ethics Committee).

Jeżeli po wypełnieniu ankiety ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące dolegliwości, niestety nie jesteśmy w stanie udzielić porady medycznej za pośrednictwem internetu. W związku z tym sugerujemy kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub skorzystanie z porady specjalistycznej lokalnego gastroenterologa.

Dziękujemy za przeczytanie powyższych informacji.

Wypełnij kwestionariusz

 


 

Strona główna Kwestionariusz Kontakt Impressum