Vragenlijst voor het Prikkelbare Darm Syndroom

Begin van de vragenlijst

Patiënt informatieblad

Prikkelbare darm syndroom (PDS) onderzoek

Definiëren van de klinische kenmerken en Prognose van Postinfectieus PDS en andere groepen met behulp van het World Wide Web.

Geachte PDS patiënt,

De Europese Gastro-enterologie Federatie heft een werkgroep samengesteld die een onderzoek verricht onder patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Dit is een internet onderzoek ontworpen om ons meer te leren over het Prikkelbare Darm Syndroom zodat we betere behandelingen en beleid kunnen ontwikkelen. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in de ontwikkeling van de klachten in de loop van de tijd. Als u denkt ons te kunnen helpen verzoeken wij u de vragenlijst op deze website in te vullen. Wij verwachten dat dit ongeveer 30 minuten in beslag zal nemen. Wij willen benadrukken dat iedereen met PDS klachten uitgenodigd is om de vragenlijst in te vullen, onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van een infectie bij het begin van de klachten. Voordat u beslist over uw deelname is het belangrijk te begrijpen waarom dit onderzoek wordt verricht en wat er bij betrokken zijn. Neemt u de tijd om de volgende informatie door te nemen en bespreek het zo nodig met vrienden, familieleden of uw huisarts.

Wat is het doel van het onderzoek?

Prikkelbare Darm Syndroom is een veelvoorkomende ziekte, klachten doen zich voor bij 1 op de 10 mensen in de bevolking. Een gedeelte van de patiënten ontwikkelt klachten aansluitend op een doorgemaakte maag-darm infectie. Recent onderzoek suggereert dat de kenmerken van deze vorm verschillen van de vorm met een meer geleidelijk begin van de klachten. Een van de belangrijke vragen voor individuele patiënten is hoe lang de symptomen zullen aanhouden, hierover is echter weinig bekend. Verschillende factoren lijken bepalend te zijn bij het herstel van het Prikkelbare Darm Syndroom, de tot nu toe verrichtte onderzoeken zijn echter te klein om zeker te zijn van de resultaten. Het doel van dit wereldwijde onderzoek is om ervaringen te verzamelen van een groot aantal Prikkelbare Darm Syndroom patiënten, zowel met en zonder het starten van klachten na een infectie. Door de vergelijking van deze twee vormen zullen we hiervan meer gaan begrijpen.

Waarom ben ik uitgenodigd om deel te nemen?

U bent uitgenodigd om deel te nemen omdat de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom bij een arts door u is geconstateerd. Wij beogen minstens 2000 patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom te rekruteren.

Wij willen NIET dat u deelneemt indien:

  1. U een grote operatie aan het maagdarmstelsel heeft ondergaan (uitgezonderd een blinde darm verwijdering)
  2. U een ontstekingsziekte van de darm heeft
  3. U darmkanker heeft
  4. U medicatie gebruikt die de darmfunctie kan beïnvloeden, voornamelijk:
    • Opiaten zoals morfine, dihydrocodeïne, codeïne
    • Medicatie die de darmfunctie vertragen zoals voorgeschreven bij Irritable Bladder Syndrome (zgn. anti-cholinergica)

Moet ik deelnemen aan het onderzoek?

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en uw arts zal niet weten of u heeft deelgenomen. Indien u besluit niet deel te nemen zal dit geen enkel effect op uw behandeling hebben in de toekomst. Indien u besluit deel te nemen bent u te allen tijde vrij om u deelname te beëindigen zonder opgaaf van reden.

Wat gebeurt er indien ik deelneem?

Het enige dat u hoeft te doen is de online vragenlijst invullen. Aan het eind van de vragenlijst wordt u uitgenodigd om uw email adres in te vullen. Dit zal alleen gebruikt worden om u de komende vijf jaar jaarlijks te benaderen om de voortgang van uw klachten middels herhaling van vragenlijsten te beoordelen.

Wat zijn de mogelijke voordelen van uw deelname?

Er is geen direct voordeel voor uzelf, maar indien ons begrip van het Prikkelbare Darm Syndroom toeneemt, zal er in de toekomst mogelijk een beter behandeling zijn voor patiënten met dezelfde klachten als u.

Wat gebeurt er indien u wilt stoppen met de studie?

U hoeft ons dan alleen een email te sturen waarin u meldt dat u niet langer aan de studie wenst deel te nemen, wij zullen dan geen nieuw contact met u opnemen.

Wat te doen indien u een probleem heeft?

Indien u een klacht of opmerking over enig aspect van de studie heeft kunt u contact opnemen met Professor Robin Spiller, Wolfson Digestive Diseases Centre, C Floor, South Block, University Hospital, Nottingham, NG7 2UH – Tel 0115 8231090 , of email zijn secretariaat emma.bradley@nottingham.ac.uk of contact Louise Sabir, Secretary of the University of Nottingham Medical School Ethics Committee, Division of Therapeutics and Molecular Medicine , D Floor, South Block, Queen’s Medical Centre, Nottingham, NG7 2UH Email louise.sabir@nottingham.ac.uk

Is mijn deelname aan de studie vertrouwelijk?

Alle informatie die u ons verstrekt zal worden gecodeerd en bewaard in een beveiligde database. Alleen de betrokken onderzoekers hebben toegang tot deze database. De resultaten van het onderzoek zal worden gepubliceerd, maar zodanig dat er geen verband met u persoonlijk gelegd kan worden. Alle informatie die over u wordt verzameld gedurende het onderzoek zal strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie over u die het ziekenhuis verlaat zal niet voorzien zijn van uw naam of adres zodat er niet in kunt worden herkend.

Wat gebeurt er met de resultaten van de studie?

De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd op Nationale en Internationale medische bijeenkomsten en in medische tijdschriften. Zij kunnen de behandeling van Prikkelbare Darm Syndroom patiënten in de toekomst mogelijk wijzigen.

Wie betaald voor het onderzoek?

De United European Gastroenterology Federation die dit onderzoek heeft opgezet draagt zorg voor de administratieve kosten van dit onderzoek.

Wie hebben het onderzoek beoordeeld?

Al het onderzoek in de gezondheidszorg wordt beoordeeld door een onafhankelijke groep mensen, genaamd een Medisch Ethische Commissie, om uw veiligheid, rechten, welzijn en waardigheid te beschermen. Deze studie is beoordeeld en goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van de Universiteit van Nottingham (Engeland).

Indien u na het invullen van de vragenlijst een vraag of zorg heeft aangaande uw symptomen kunnen we u helaas geen medische zorg via het internet bieden. Wij willen u daarom aanraden om u eigen huisarts of medisch specialist om advies te vragen. Dank u voor het doorlezen van deze informatiefolder

Begin van de vragenlijst

 


 

Thuis Vragenlijst voor het Prikkelbare Darm Syndroom Contacteer Stempel